Наша адреса: 04074, Київ, вул Вишгородська, 12;

Тел: 430-16-61 (підготовче відділення); 430-80-84 (деканат денного відділення); 430-66-78 (деканат заочного відділення); 430-40-04 (центр зовнішніх зв’язків і маркетингу);

Факс: 432-58-00;

E-mail: info@itfpu.kiev.ua


03-2013

пнвтсрчтптсбнд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Видавнича діяльність

Наукова та навчальна література, видана Інститутом туризму Федерації профспілок України

1.

Сокол Т.Г. Основи туризмознавства: Навчальний посібник. – 2-е вид., випр. та доп. – К., 2006. – 76 с.
Посібник представляє короткий виклад основ туризмознавства, дає визначення основних понять і термінів, що ними оперує туристична галузь, розкриває сутність туризму як соціального явища, розглядає принципи та види класифікації у туризмі.

10-00

2.

Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності: Підручник.- К.: Грамота, 2006. – 264с.
У підручнику описані основи туризму як соціально-економічного явища, історія його розвитку, висвітлена класифікація його структура за видами й формами, наведені визначення основних понять і термінів, а також подана концепція підготовки менеджерів туризму. Розглядаються основні принципи організації туристичної діяльності, основи туроперейтингу та екскурсознавства.

45-00

3.

Сокол Т.Г.  Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник.- К.: Альтерпрес, 2009. – 447с.
В підручнику подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і додаткових послуг. Окрема увага приділяється техніці роботи служб та культурі готельного виробництва. Теоретичні положення підкріплюються прикладами х практики роботи зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств.

65-00

4.

Забалдіна Ю.Б. Маркетинг туристичного підприємства: Навчальний посібник. – К., 2002. – 196 с.
Посібник є спробою конкретизації виробничих і збутових технологій туристичного підприємства з точки зору теоретичних засад концепції маркетингу.

17-00

5.

Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник. – К., 2003. – 160 с.
У навчальному посібнику розглянуто зміст і структуру зовнішньоекономічних договорів, механізм підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів і міжнародних розрахунків. Розкрито механізми здійснення різних видів зовнішньоекономічної діяльності. Викладено основи управління ЗЕД.

8-00

6.

Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів: Навчальний посібник. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 233с.
Видання є навчальним посібником, в якому визначено місце транспортних подорожей і послуг у структурі турпродукту, основні етапи формування світової транспортної мережі та її вплив на розвиток туризму, висвітлено види транспортних перевезень та технологію організації транспортних подорожей, вплив транспорту на екологію.

15-00

7.

Мурзіна Н.А. Підприємницьке право: Конспект-лекцій: Навчально-методичний посібник. – К., 2007. – 380 с.
У пропонованому конспекті лекцій відповідно до програми курсу послідовно розглядаються загальні положення про підприємництво, правове становище суб’єктів підприємницької діяльності та їхні організаційно-правові структури, умови здійснення підприємництва, правове регулювання банкрутства, біржової діяльності, ринку цінних паперів, антимонопольної та зовнішньоекономічної діяльності. У конспекті лекцій проаналізовано правові засоби захисту суб’єктів підприємницької діяльності в Україні, подано системний аналіз чинного законодавства про підприємництво станом на 1 січня 2007р. та розглянуто практику його застосування.

24-00

8.

Білоус С.М. Основи психології та педагогіки: Конспект лекцій та навчально-методичне забезпечення. – К., 2007. – 240 с.
Видання підготовлено на базі типової програми з курсу „Основи психології та педагогіки” для студентів денної та заочної форми навчання, викладачів і фахівців, які самостійно вивчають дисципліну та підвищують кваліфікацію менеджера туристичної індустрії.

18-00

9.

Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Випуск 2. – К., 1999. – 655 с.
Випуск 2  "Туристично-краєзнавчих досліджень", періодичного видання Інституту туризму ФПУ, вміщує наукові статті та розробки вчених різних галузей знань: економістів, географів, істориків, архітекторів, працівників туристичної галузі та культурно-освітніх закладів, які залучилися до дослідження сучасних проблем туризму в Україні та за її межами.

10-00

10.

Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Випуск 3. – К., 2000. – 286 с.
У Випуску 3  "Туристично-краєзнавчих досліджень", періодичного видання Інституту туризму, продовжується розробка актуальних проблем розвитку вітчизняної туристичної галузі, а також вміщуються матеріали про природні туристичні ресурси України в контексті екологічних та природоохоронних проблем і статті з історії туризму.

10-00

11.

Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Випуск 4. – К., 2002. – 456 с.
У Випуску 4  "Туристично-краєзнавчих досліджень", періодичного видання Інституту, приділяється увага туристичним ресурсам України, проблемам спеціалізованого туризму, питанням економіки й управління в туристичній галузі України, туристичному обслуговуванню, екології і туризму, підготовці фахівців для туристичної галузі, історії туризму, міжнародному туризму.

 

35-00

12.

Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. - Випуск 5. – К., 2004. – 473 с.
У Випуску 5 "Туристично-краєзнавчих досліджень", періодичного видання Інституту, продовжується розробка актуальних проблем розвитку вітчизняного туризму та туристичного краєзнавства. Зокрема розглянуті питання теорії та генезису туристичного краєзнавства, туристичні ресурси, сучасний стан туризму та перспективи розвитку, види туризму, розбудова туристичних маршрутів, організація дозвілля та відпочинку туристів, історія туризму.

10-00

14.

Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. – Випуск 7. – К., 2007. – 302 с.
Випуск 7-й „Туристично-краєзнавчих досліджень” присвячений розгляду проблем сучасного туризму в Україні. У ньому висвітлюються актуальні питання, пов’язані з економічним станом розвитку туристичної індустрії: застосування кластерних технологій у туризмі, розвиток організаційно-економічних механізмів управління якістю туристичних послуг, особливостей функціонування регіонального ринку рекреаційних послуг. Приділено увагу питанням функціонування підприємств туристичної інфраструктури, насамнеред готельного господарства. Розглянуті туристичні ресурси окремих видів туризму, зокрема зеленого туризму. Низка статей стосується питань туристичної освіти, особливостей підготовки кадрів фахівців для туристичної галузі, а також історії туризму.

16-00

15.

На допомогу підприємцеві туристичної галузі: Методичний посібник. Вип. 1. Господарська діяльність. Ліцензування. Дозволи на туристичний супровід. Сертифікація. Безпека перевезень. – К., 2005. – 127 с.
Підприємці-початківці у галузі туристичної діяльності знайдуть в посібнику роз’яснення вимог щодо здійснення господарської діяльності у сфері туризму, зокрема щодо державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців. Окремі розділи посібника висвітлюють питання ліцензування туристичної діяльності, отримання дозволів на право надання послуг туристичного супроводу, питань безпеки при здійсненні перевезень туристів автомобільним транспортом, проведення обов’язкової і добровільної сертифікації туристичних і готельних послуг та послуг харчування.

10-00

16.

На допомогу підприємцеві туристичної галузі: Методичний посібник. Вип. 2. Маркетинг у туризмі. Прийом іноземних та вітчизняних туристів. Засоби розміщення туристів. Заклади харчування. Культурно-розважальні заклади. – К., 2005. – 127 с.
Підприємці-початківці у галузі туристичної діяльності знайдуть в посібнику практичні поради щодо здійснення маркетингової діяльності у сфері туризму, зокрема методики проведення маркетингових досліджень і організації рекламних кампаній. Окремий розділ присвячено особливостям організації прийому іноземних туристів та обслуговування вітчизняних туристів. У виданні вміщено також перелік закладів розміщення і харчування туристів, а також закладів, що надають культурно-розважальні послуги.

10-00

17.

Історико-культурна спадщина України. – К., 1998. – 400 с.
У монографії розглядається широке коло питань, пов‘язаних із збереженням і охороною нерухомих пам‘яток та культури в Україні. Висвітлюються основні етапи становлення державної системи охорони пам‘яток  у минулому й актуальні проблеми її функціонування на сучасному етапі, аналізується діяльність громадських організацій щодо захисту історико-культурних надбань, зарубіжний досвід організації охорони та використання історичної та культурної спадщини.

6-00

18.

Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. Збірка статей.-К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 161 с.
У збірці статей висвітлено низку питань, пов’язаних із сучасним станом розвитку внутрішнього туризму в Україні, а також його історію в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, розглядаються правові проблеми, адміністративно-правові механізми управління туристичною галуззю, туристичні ресурси, проектна трансформація сфери туризму Києва на 2020 рік тощо.

5-00

19.

Поляновська Л.І. Релігієзнавство: Конспект лекцій.- К.: Вид-во ФПУ, 2008. – 522 с.
У конспекті викладено сутність і основні елементи релігії, розглянуто концепції походження релігії та її соціальні функції, представлено історичну типологію релігії, надано характеристику основним родоплемінним, національним, світовим релігіям, а також проаналізовано сучасний стан релігійного життя в Україні.

40-00

20.

Поляновська Л.І. Соціологія: Конспект лекцій. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 334с.
У конспекті лекцій викладено основні етапи становлення соціології як науки, розкрито сутність суспільства як системи, специфіку різноманітних соціологічних теорій середнього рівня, методику і техніку соціологічних досліджень.

18-00

21.

Резніков С.І., Резнікова Ю.С.  Дисципліни математичного циклу: методичні вказівки до виконання контрольних робіт.- К.: Вид-во ФПУ, 2008. – 221с.
Навчальний посібник містить контрольні роботи та методичні вказівки до їх виконання з дисциплін математичного циклу: „Вища математика”, „Математичне програмування”, „Теорія ймовірностей і математична статистика”, „Економетрія”, які викладаються студентам у галузях знань „Економіка і підприємство” та „Менеджмент і адміністрування”.

15-00

22.

Стеченко Д.М., Дука А.П. Словник-довідник з менеджменту. – К.: Вид-во ФПУ, 1999. – 368 с.
Словник з менеджменту є першим українським виданням, в якому розкриваються основні поняття складових менеджменту, з відображенням закономірностей і нових тенденцій у розвитку економічної думки, використано надбання світової економічної науки та враховані зміни в економіці України.

10-00

Увага! Ціни вказані без врахування ПДВ.

Оплата по перерахунку або готівкою

Вказану літературу можна придбати у бібліотеці інституту за адресою:

Адреса:

Тел.:    (044) 430-17-42

04074, м. Київ, Вишгородська, 12,

Факс:   (044) 432-58-00

Їхати тролейбусами: №18, №6, №25,   автобусами:   №72, №32

E-mail: library@instur.ln.ua

МОЖНА ПРИДБАТИ

 розроблені Інститутом туризму пакети методичної документації  екскурсій (контрольний текст, технологічна карта, схема маршруту, "портфель екскурсовода") :

Довідки за телефоном: 430-40-04

ПЕРЕЛІК ЕКСКУРСІЙ
1.Архітектурний літопис Києва: Міська автобусна екскурсія/ Авт.-розроб. Т.В.Святненко, B.C. Резніченко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2005. -159 с
Екскурсія тривалістю 4 академічні години знайомить з історією розвитку архітектурних стилів на прикладі київських споруд, історією містобудівництва Києва, найбільш видатними пам’ятками архітектури міста.
2.края, что помнят давних лет событья...": Загородная автобусная экскурсия/Авт.-розроб. Л.А. Рокитская, Т.В. Шевченко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2004. -160 с. -Бібліогр.: с. 156-160
Экскурсия знакомит с памятными пушкинскими местами в Украине.
3.Давнім Чернігівським шляхом до столиці Сіверщини: Позаміська автобусна екскурсія/ Авт.-розроб. Н.Б. Кислова,   О.І. Лугова, СІ. Попович, Н.В. Федоренко, В.М.
Федорченко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2001. - 80 с - Бібліогр.: с 75-79
Позаміська автобусна екскурсія тривалістю 10 годин знайомить з природою, історією та культурною спадщиною Київщини та Чернігівщини.
4.До граду ніжного, що любий всім...: Контрольний текст позаміської автобусної екскурсії/ Авт.-розроб. Л.А. Рокітська, Т.В. Шевченко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2006. -131 с
-Бібліогр.: с 127-131
Сторінки історії міста Ніжина.
5.До дендрологічного парку "Олександрія" - зеленої скарбниці України:Заміська автобусна екскурсія/ О.І. Науменко. - К., 2005. -159 с - Бібліогр.: с 153-159
Екскурсія знайомить з природою, історією та культурною спадщиною Київщини, пам’яткою садово-паркового мистецтва - дендрологічним парком "Олександрія"
6.До духовної вершини України: Позаміська автобусна екскурсія/ Авт.-розроб. В.І.Клименко, С.Є. Забелло; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2005. -130 с - Бібліогр.: с 126-130
Маршрут екскурсії пролягає до Канева та Тарасової гори, що стала духовною вершиною України.
7.До краю уманського дива: Заміська автобусна екскурсія/ О.І. Науменко. - К.,2004.-130 с
Екскурсія знайомить з природою, історією та культурною спадщиною Київщини та Черкащини, пам’яткою садово-паркового митстецтва - Національним дендрологічним парком "Софіївка".
8.До мозаїк Реріха на Київщині: Контрольний текст позаміської автобусноїекскурсії/Авт.-розроб. В.Г. Киркевич, Т.В. Шевченко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2006.-94с.- Бібліогр.: с. 93-94
Позаміська автобусна екскурсія тривалістю 10 годин знайомить з природою, історією та пам’ятниками мистецтва Київщини.
9.Київ - столиця України: Оглядова автобусна екскурсія/Авт.-розроб. СІ. Попович,Н.В. Федоренко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2003. - 200 с - Бібліогр.: с 189-200
Оглядова автобусна екскурсія тривалістю 4 академічні години знайомить з історією та сучасним соціально-економічним розвитком, культурною спадщиною та природним середови­щем Києва.
10.Маловідомі та призабуті імена Української літератури: Міська автобусна ек­скурсія/ Авт.-розроб. Л.І. Сікорська; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2005. -143 с - Бібліогр.: с.143
Екскурсія знайомить з історією української літератури, життям та творчістю митців, поетів, письменників - речників національної ідеї, пам’ятними місцями, пов’язаними з літературною спадщиною Києва.
11.Пам’ятки садово-паркового мистецтва Чернігівщини: Тростянець і Качанівка:
Позаміська автобусна екскурсія/Авт.-розроб. С.І. Попович, Н.В. Федоренко; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2002. -168 с - Бібліогр.: с 161-168
Позаміська автобусна екскурсія тривалістю 12 годин знайомить з природою, історією та культурною спадщиною Київщини та Чернігівщини.
12.Романтична подорож: Позаміська автобусна екскурсія/ Авт.-розроб. І.І. Майко;Ін-т туризму ФПУ. - К., 2006. - 93 с - Бібліогр.: с. 90-93
Екскурсія присвячена маловідомим широкому загалу сторінкам нашої історії - перебуванню в Україні одного з найвизначніших класиків світової літератури Оноре де Бальзака. Маршрут екскурсії пролягає старовинним Житомирським трактом.
13.Старими вулицями Подолу: Оглядово-тематична пішохідна екскурсія/ Авт. -розроб. Є.П. Сладкова; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2005. -190 с - Бібліогр.: с 187-190
Екскурсія знайомить з історією, природним середовищем, культурною спадщиною, мешкан­цями різних часів та сучасним життям одного з районів Києва - Подолу.
14.Створення нового конкурентоспроможного турпродукту (на прикладі автотранспортної подорожі "Туристичні перлини Сумщини та Чернігівщини"):Дипломний проект/ Т.е. Вачі, А.С. Лазо, В.О. Парфьонової и др. - К., 2006. - Бібліогр.: с. 366-380
Екскурсія знайомить з архітектурою, історією, природою та культурною спадщиною Сумщини та Чернігівщини.
15.Створення нового туристичного продукту (на прикладі автобусної подорожі
"Туристичні перлини Полтавщини": Дипломний проект/А.В. Марчук, О.Є. Мюллер, Н.Я.
Попович, О.Г. Прус. - К., 2006. - Бібліогр.: с. 283-298
Екскурсія знайомить з історією, природою, та культурною спадщиною Полтавщини.
16."Ті шляхи, що я міряв": Позаміська автобусна екскурсія/ Авт.-розроб. В.І.Клименко, С.Є. Забелло; Ін-т туризму ФПУ. - К., 2004. -119 с - Бібліогр.: с. 115-119
Маршрут екскурсії пролягає через села, де пройшли дитячі роки Тараса Шевченка - Лисянку, Моринці, Будище, Шевченкове (колишню Керелівку).

Інститут

Приєднуйтесь до нас!

Наша адреса:
04074, Київ,
вул. Вишгородська, 12
Тел./факс: 432-58-00
Тел.: 430-16-61 - підготовче відділення
430-40-04 - Центр зовнішніх зв'язків і маркетингу
430-80-84 - деканат денного відділення
430-66-78 - деканат заочного відділення